Posledný inzerát...

Predám 1000l plastovú nádrž

2010-06-28 19:38:25 | ostatné

Predám 1000l plastovú nádrž na vodu t.č.0908773563,cena 50€...

zobraziť inzerciu!

Najnovšia galéria

Následky povodne v meste Vráble
thumb1 thumb2 thumb3
...prejsť na fotogalérie Nitrančan.sk

Najbližšia udalosť


Notice: Trying to get property of non-object in /nfsmnt/hosting2_2/1/e/1e285667-0dd2-4327-874a-4e16ce897b6a/nitrancan.sk/web/resources/templates/next_event.php on line 15

Notice: Trying to get property of non-object in /nfsmnt/hosting2_2/1/e/1e285667-0dd2-4327-874a-4e16ce897b6a/nitrancan.sk/web/resources/templates/next_event.php on line 22

Notice: Trying to get property of non-object in /nfsmnt/hosting2_2/1/e/1e285667-0dd2-4327-874a-4e16ce897b6a/nitrancan.sk/web/resources/templates/next_event.php on line 23


.. o |

...prejsť na kalendár udalostí

Posledná pridaná firma

obec: Nitra

Nitra

Nitra


Telefónny kontakt: 037/ 650 21 11
PSČ: 949 01
Počet obyvateľov: 84
Veľkosť katastra: 10800

Nitra leží na styku severného výbežku Podunajskej nížiny pozdĺž rieky Nitry a východného okraja sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, západného okraja sprašovej Žitavskej pahorkatiny a južného výbežku pohoria Tríbeč. Stred mesta leží v nadmorskej výške 151 m n. m. Nitra je významné mesto raných dejín Slovenska, dnes hospodárske centrum Ponitria a stredisko poľnohospodárskeho školstva a výskumu na Slovensku. Územie mesta bolo osídlené v paleolite v období gravettienu. 

Osada s názvom Nitraua je doložená od roku 826. Postupne sa jej názov menil na Nitra (880), Nitria (1111), Nitra (1158), Nitria, Nithria (1198), Nitria, Nitra (1211), Nitra (1214), Nitria, Nitra (1223), maďarsky Nyitra, nemecky Neutra, latinsky Nitra. Osada sa vyvinula na starom slovanskom osídlení na križovatke ciest. V 9. storočí bola centrom Nitrianskeho kniežatstva. Knieža Pribina sem povolal z Rezna kresťanskú misiu a okolo roku 830 tu postavil prvý kresťanský kostol na území Slovenska.  Tunajší trh je doložený od roku 1183, keď trhové poplatky získal špitál a kostol, v roku 1248 ich získalo mesto. V roku 1248 udelil Belo IV. podhradiu za pomoc pri úteku pred Tatármi mestské výsady s právom trhu, mýta, voľby richtára, sudcu a s povinnosťou 12 ťažkoodencov do kráľovského vojska, udelil pozemky novým osadníkom. Od roku 1288 sa však Nitra vyvíjala ako zemepanské mestečko. Mesto dostal nitriansky biskup Paschavius, v roku 1302 sa biskupi stali dedičnými županmi Nitrianskej župy a stali sa dvojitou vrchnosťou mesta. Erb mesta pochádza z 15. storočia. V 15. – 16. storočí bol v Nitre soľný sklad, v roku 1506 a 1628 sa spomína františkánsky mlyn, v roku 1585 je doložený cech kováčov, v roku 1593 cech krajčírov, v roku 1630 cech kožušníkov, v roku 1635 cech gombikárov, v roku 1642 cech zámočníkov, v roku 1651 cech mlynárov, v roku 1746 cech halenárov.     

V roku 1848 pripojili k Nitre Zobor, v roku 1858 zbúrali Tureckú bránu ako prekážku v raste mesta. V roku 1873 sa Nitra zlúčila s osadami Horné mesto, Podhradie, Kapitulská, Ďurkovská ulica, Čermaň, v roku 1886 s Párovcami. V 19. storočí sa vzmáhal priemysel, budovali sa železnice.

Pamiatky: 
Hradná časť: 
 • Hrad pochádza z 11. storočia, ale bol postavený pravdepodobne na mieste starého opevnenia, vybudovaný goticky v 15. storočí (zachovaná hradba pri presbytériu Horného kostola), upravený renesančne v 16. storočí (zachovaná renesančná brána) a barokovo v roku 1673 (hviezdicovité opevnenie a dve vstupné brány), kamenný most do hradu zo začiatku 15. storočia.
 • Kostol sv. Emeráma románsky, asi z 11. storočia (zachovaná apsida a časť lode), 
 • Horný kostol, katedrála sv. Emeráma, gotický z roku 1333 – 55, upravený barokovo 
 • Dolný kostol barokový z roku 1622 – 42, maľby barokové zo 17. – 18. storočia, 
 • Biskupský palác barokový z rokov 1732 – 39 s jadrom gotického paláca.
 • Súsošie barokové z roku 1750 od M. Vogerleho.
Horné mesto:
 • Františkánsky kostol a kláštor barokový z roku 1630, obnovený v 1. polovici 18. storočia, reliéf zo 16. storočia umiestnený sekundárne vo fasáde, plastiky od Fr. X. Seegena.
 • Domy kanonikov neskororenesančné zo 17. storočia.
 • Domy renesančné, barokové a empírové stavané na starých základoch. 
 • Dom klasicistický (starý seminár) z 2. polovice 18. storočia, upravený čiastočne neorenesančne v roku 1878.
 • Budova veľprepošstva rokokovo-klasicistická zo 70. rokov 18. storočia, postavená podľa projektu F. A. Hillebrandta.
 • Kapitulský dom klasicistický z roku 1821 s plastikou atlasa od V. Dunajského.
 • Domy klasicistické z konca 18. storočia a 1. polovice 19. storočia stavané na starých základoch.
 • Dom klasicistický z roku 1850.
 • Bývalý župný dom z roku 1874 postavený podľa projektu E. Dümmerlinga, rozšírený v roku 1908.

Dolné:

 • Kostol sv. Štefana v Párovciach románsky z 12. storočia, barokovo prestavaný začiatkom 18. storočia, zvyšky románskych fresiek.

 • Kostol na Kalvárii, pôvodne gotický zo 14. storočia, barokovo upravený, v roku 1765 bol k nemu pristavený kláštor, neorománsky prefasádovaný v roku 1878.

 • Piaristický kostol s kláštorom neskorobarokový, začiatok stavby komplexu v roku 1702, kostola v roku 1716, dohotovený v roku 1789, neskorobarokové maľby od J. Jaroša, L. Hradického a H. Preisingera, doplnené E. Massányim po roku 1945, plastiky neskorobarokové od M. Vogerleho.

 • Kaplnka baroková z roku 1739, upravená v roku 1889 s pamätnou tabuľou O. Prohászku.

 • Kostol a kláštor vincentiek neorománsky z roku 1854.

 • Kostol reformovaný z roku 1910.

 • Synagóga v byzantskojm slohu z roku 1906.

Horné Krškany

 • Kostol pôvodne gotický, rozšírený v roku 1752, prestavaný v 19. a 20. storočí, gotické nástenné maľby z konca 14. storočia.

 • Kúria klasicistická zo začiatku 19. storočia.

Chrenová

 • Zvonica klasicistická z roku 1770.

Kynek:

 • Kostol rímskokatolícky barokový z roku 1728 s pojatím románskej apsidy, klasicisticky upravený v roku 1791.

 • Kaštieľ klasicistický zo začiatku 19. storočia.

Mlynárce:

 • Kostol rímskokatolícky modernistický z roku 1947, nástenná maľba od E. Massányiho.

Zobor :

 • Zvyšky kláštora barokového z rokov 1692 – 95 vybudovaného na mieste stredovekého kláštora sv. Hypolita z konca 10. storočia.

Mestský úrad Nitra

Štefánikova 60

950 06 Nitra

982 zobrazení